Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Ayça İnce

Ayça İnce, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’den Sosyoloji alanında doktora ve yüksek lisans derecelerini, London School of Economics’de Kent, Mekân ve Toplum yüksek lisans derecesini aldı. Araştırmalarında kültür endüstrisi, mutenalaşma, kültürel aracılar, izleyiciler, katılımcılık, kültür merkezleri gibi talep/tüketim ağırlıklı kültür-sanat sahasından beslenen konulara odaklandı ve kültür politikaları alanında uzmanlaştı. Uzunca yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi lisans ve yüksek lisans programlarında tam zamanlı çalıştıktan sonra çeşitli üniversitelerde ders vermeye başladı, halen Londra-City Üniversitesi’nde Kültür, Politika ve Yönetim Master programında ders veriyor. 2014’den beri kurucularından olduğu sosyal girişim: EK BİÇ YE İÇ ile sürdürülebilir ekolojik yaşam ideali; 2015’ten beri annelik ve 2018’den beri İngiltere’de göçmen olma deneyimi hayatını değiştirmeye devam ediyor. Paylaştıkça çoğalan bir topluluk olabilmeyi her fırsatta deneyimliyor ve düşlüyor. https://independent.academia.edu/AYCAINCE