Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Süreyyya Evren

1991’den beri yayımlanan çalışmaları edebiyat, çağdaş sanat ve siyaset teorisi üzerinde yoğunlaştı. Yayımlanmış çok sayıda romanı, öykü kitabı, şiir kitabı, denemeleri, derlemeleri, incelemeleri ve çocuk kitapları var. Denemelerini Aranan Kitap: Sanat ve Siyaset Yazıları (2007; 2. baskı 2016), Buluntu Kitap: Edebiyat ve Gündelik Hayat Üzerine Denemeler (2017), Kırılgan Kitap: Güncel Sanat Üzerine Yazılar (2019) ve Dokunan Kitap: Edebiyat ve Gündelik Hayat Üzerine (2019) başlıklı ciltlerde topladı. Framework, İstanbul Art News, Kunstforum, Milliyet Sanat, Sanat Dünyamız, Springerin ve Third Text gibi sanat dergilerinin de aralarında olduğu pek çok mecrada sanat eleştirileri yayımladı. Burak Delier’in Freedom Has No Script (Londra: Iniva, 2014) ve Serhat Kiraz’ın Analemma sergisi için (İstanbul: Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2017) katalog metinleri kaleme aldı, 11. ve 13. İstanbul Bienallerinin kitaplarına birer metinle katkıda bulundu, 14. İstanbul Bienali’nin tüm yayınlarının editörlüğünü üstlendi. Şener Özmen’in Filtresiz (2016) başlıklı Arter’de gerçekleşen solo sergisinin küratörlüğünü, Zihnini Kilitle (2004) adlı sox 36 ve Apartman Projesi’nde gerçekleşen Berlin-İstanbul sergisinin küratörlüğünü (Stephan Kurr ile birlikte) ve P Grubu çerçevesinde gerçekleştirilen Go Get Them Tiger! (2013, Viyana) başlıklı bir grup sergisinin küratörlüğünü (Burak Delier ile birlikte) yürüttü. Postanarşizm ve Güncel Sanat (Kasım-Aralık 2012) başlıklı Sanat Dünyamız özel sayısını ve İktidar, Konsensus ve Sanatın Cevapları, Finlandiya Güncel Sanatı Örneği (Haziran 2005) başlıklı Art-ist özel sayısını (Sezgin Boynik ile birlikte) hazırladı. Osman Hamdi Bey'den Picasso'ya Çocuklar için Sanat (2015) adlı çocuklar için sanat kitabını Zaman Makinesi ile Bir Gezinti: Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri (Bige Örer ile birlikte, 2015) izledi. Art-ist yayınları sanatçı kitapları dizisinin editörlüğünü üstlendi. Türkiye güncel sanatı üzerine kapsamlı derlemeler olan Kullanma Kılavuzu, Türkiye’de Güncel Sanat 1986-2006 (2007), 101 Yapıt, Türkiye Güncel Sanatı'nın Kırk Yılı (2011) ve Kullanma Kılavuzu 2.0, Türkiye’de Güncel Sanat 1975-2015 (2015) ile Çocuklar İçin Türkiye Güncel Sanatı (2013) kitaplarını Halil Altındere ile birlikte hazırladı. Halil Altındere üzerine Kayıplar Ülkesiyle Dans (2008) adlı monografi çalışması İstiklal Serüveni sergi dizisi kapsamında yayımlandı. Domates, Biber, Patlıcan: Bir Etkinliğin Külliyatı (2018), Olimpos Sergileri 1: Portre (2019) ve Olimpos Sergileri II: Peyzaj (2021) başlıklı yayınların editörlüğünü ve Amsterdam’da düzenlenen uluslararası edebiyat festivali Read My World’ün Türkçe edebiyata odaklanan 6. edisyonunun küratörlüğünü (Aylime Aslı Demir ile birlikte, 2018) üstlendi. Avangard sanat ile radikal siyasetin ilişkilerini de incelediği doktorasını siyaset bilimi alanında İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nde tamamladı (bu çalışma daha sonra kitaplaştı: Anarşizmler, Anarşizmin Geçmişi ve Tarihleri, İletişim, 2013). Kaçınılmaz, Karaşın, Art-ist, Siyahî, Anarchist Developments in Cultural Studies, Sıcak Nal, Duvar ve Natama dergilerini çıkaran ekipler içinde yer aldı. SPOT, İstanbul Modern, Kültür Üniversitesi, Hayat Bilgisi, Kadıköy Moda Sahnesi, Küçükçekmece Belediyesi dahil pek çok kurumda modern sanat, sanat sosyolojisi ve güncel sanat üzerine seminerler verdi. Arter’de Ocak 2016’da editör olarak başladığı görevine Yayınlar ve İçerik Koordinatörü olarak devam ediyor.