Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Chitra Ganesh

Chitra Ganesh, çalışmaları çizim, resim, çizgi roman, enstalasyon, video ve animasyonu kapsayan Brooklyn merkezli görsel sanatçı. Ganesh, edebiyat, göstergebilim, sosyal teori, bilim kurgu ile tarihsel ve efsanevi metinlerdeki çalışmaları aracılığıyla, sanatsal ve edebi kanonlarda bulunmayan kadınlık, cinsellik ve güç temsillerini uzlaştırmaya çalışır. Sık sık Hindu ve Budist ikonografisinden ve Kalighat ve Madhubani gibi Güney Asya biçimlerinden yararlanıyor ve şu anda Hindistan'da sağcı köktenciliğin yükselişiyle bu görüntülerle ilişkisini üzerine yoğunlaşıyor. Ganesh'in queer feminist kozmolojisi, özellikle de çizgi roman ve mit oluşturma araştırmalarında, yukarıda incelediği aynı kolektif görsel kültürden (kitle aracılı, yerel, grafik) alınan özgürleştirici anlatılar sunuyor. Ganesh, Brown Üniversitesi'nden Sanat Göstergebilimi ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında lisans derecesine ve Columbia Üniversitesi'nden MFA derecesine sahip. Farklı kıtalarda geniş çapta sergiler açtı ve çalışmaları Smithsonian Museum of American Art, Museum of Modern Art, San Jose Museum of Art ve Kiran Nadar Museum of Art gibi önde gelen kamu koleksiyonlarında tutuluyor. Çalışmaları, 28 Haziran'dan Şubat 2024'e kadar Rujeko Hockley'in küratörlüğünü yaptığı "Miras" sergisinin bir parçası olarak Whitney Müzesi'nde görülebilecek.