Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Asu Aksoy

Asu Aksoy İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde öğretim üyesidir. Doçentliğini 2019 yılında İletişim Çalışmaları alanında alan Aksoy, kültür ve sanat alanlarını, katılım, birlikte yapım, kamusal yarar, refah, çok-kültürlülük, kent hakkı, çevre hakkı, gibi temalar bağlamında ele alan çalışmalar yapmaktadır. Kültür politikaları, kültürel miras yönetimi, kültür ekonomisi ve kültür planlaması alanlarında dersler vermekte ve bu alanlarda araştırma projeleri yürütmektedir. Açık Radyo’da Kültürel Miras ve Koruma: Kim için Ne için? başlıklı programın eş yapımcısı ve sunucusudur. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları, Türkiye’nin kültür politikasının ele alındığı Kalkınma Planları Komisyon çalışmaları, Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali, İstanbul Tasarım Bienali gibi, birçok girişim ve etkinlikte yer almış olan Aksoy, İstanbul Turizm Platformu Kültürel Miras Komisyonu üyesidir. Aksoy’un Avrupa'da göçmenlik, medyanın ulusaşırılaşması, Türkiye’de kültür politikaları, kültürel kimlik, kentsel alanların kültürel gelişim ve kültürel miras odağından planlanması ve kültürel miras yönetimi konularında çalışmaları ve yayınlanmış yayınları bulunmaktadır.

Eleştiri

Ele avuca gelmez, her tür farklı yaşam biçiminin kendisine yer bulduğu kozmopolit bu yer dönüştürülmeye çalışılıyor. Zira mevcut haliyle Beyoğlu yeterince cazip değil.