Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Esra Oskay

Sanatçı ve akademisyen Esra Oskay Edinburgh Üniversitesi, Çizim ve Resim bölümünde doktorasını tamamladığından beri Ankara’da yaşıyor ve üretiyor. Merkez dışı üretime ve düşünceye odaklanan kar amacı gütmeyen süreli bir yayın olan Çapak Yazı-Çizi dergisinde editörlük ve çevirmenlik yapıyor, sergi yazıları yazıyor. Görünürün sınırları, güncel sanat pratiğinde belgelemenin alternatif yöntemleri, estetik bir iktidar stratejisi olarak erişilebilirlik ve şeffaflık üzerine çalışıyor.