Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Kerem Ozan Bayraktar

Kerem Ozan Bayraktar İstanbul'da yaşayan bir sanatçıdır. Sanatçı çok parçalı ve dağıtık ifade biçimleriyle sistemler arası ilişkilere, onların sınırlarına ve tarihselliklerine vurgu yapan çalışmalar üretir. Son dönemde sokak bitkileri, istilacı gemiler, jeneratif imgeler, oyuncak robotlar gibi farklı ölçek ve niteklerdeki nesnelerle yerleştirmeler ve araştırmalar gerçekleştirmiştir. BAK, Fellowship for Situated Practice, 2022; SAHA Studio, Istanbul, 2020; Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı, ZK/U, Berlin, 2019 ve İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı, İstanbul, 2019 katılan Bayraktar, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Doç. Bayraktar’ın son yayınları Yer Ruhları, 2021 ve Dünyaların Haritaları, 2021 isimli kitaplardır.