Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Nermin Saybaşılı

Nermin Saybaşılı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesidir. Saybaşılı, Londra Üniversitesi Goldsmiths College’ın Görsel Kültürler Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Eylül 2015-Haziran 2016 akademik döneminde, Fulbright bursu ile gittiği Columbia Üniversitesi’nin School of Arts bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Araştırma alanı; güncel sanat ve eleştirel kuram bağlamında görünürlüğün rejiminde görünürlükler/görünmezlikler sorunsalları, yerleştirme ve video çalışmalarında sesin (insansesi, dil olmayan diğer sesler ve müzik) kullanımı, mobilite ve karşı-coğrafyalar, şebeke-kültürde kentsel mekan ve göçtür. Saybaşılı’nın Sınırlar ve Hayaletler: Görsel Kültürde Göç Hareketleri (Metis, 2011); Sanat Sahada: Görsel Kültür Çalışmalarında Etnografik Bilgi (Metis, 2017) ve Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası (Metis, 2020) başlıklı üç kitabı bulunmaktadır.