Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Nesli Gül Durukan

Küratör, araştırmacı, sanat yazarı ve Amsterdam merkezli NonSpace’in kurucu ortağı, Nesli Gül Durukan (PhD) şu anda Mondriaan Fonds ve NIT tarafından finanse edilen uzun soluklu projesi "'The Impact of Contemporary Artists, who moved from Turkey, on Dutch Art Ecosystem" (Türkiye'den Taşınan Çağdaş Sanatçıların Hollanda Sanat Ekosistemine Etkisi) üzerinde küratör ve araştırmacı olarak çalışıyor. Güncel akademik ve küratöryel araştırma alanları, çağdaş sanatta arşiv, hafıza ve sanatsal kimlik/miras, sanat tarihinde kültürlerarasılık, kurumsal dönüşümler bağlamında sergileme pratikleri ve çağdaş müzecilikte etkileşim konularını içerir. Kültür ve sanat alanında çeşitli projeler geliştirmenin ve katkı sunmanın yanı sıra Amsterdam Üniversitesi Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture'da Doktorası kapsamında misafir araştırmacı, YTÜ Sanat Yönetimi (Lisans)/Müzecilik (MA) bölümlerinde akademisyen ve İstanbul SALT Galata'da FotoGalatasaray projesinde çalıştı. Gül Durukan, Türkiye, Hollanda ve İran'da Point Counter Point (Space Debris) ve Hidden Screenplays (Sazmanab) gibi kritik konuları gündeme getiren ve bunlarla sınırlı olmayan bir takım sergilerin küratörlüğünü de yaptı. Makaleleri, çeşitli konferans bildiri kitapları dışında, Archives and Records, Metropolis M, Framer Framed, Sanat Dünyamız ve RH+ Art Magazine gibi hem akademik hem de güncel sanat dergilerinde yayımlandı. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği (AICA), Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ve Platform Beeldende Kunst (Platform BK) üyesidir.