Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Özge Yağcı

Özge Yağcı (1983, Antalya) 2006 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince güzel sanatlardan farklı dersler alarak bu alana ilgi duymaya başladı. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini, 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok sergiye katıldı. Eserleri özel ve kurumsal koleksiyonlarda yer aldı. Kurucusu olduğu Kıyı Project’te küratoryal çalışmalarda bulundu. Çalışmalarını Antalya’daki atölyesinde yürütmekte ve yereldeki kolektiflere, sanatçılara yazınsal olarak destek vermektedir. Yazıları Unlimited, Sanatatak, Argonotlar gibi farklı platformlarda yer almıştır.

Söyleşi

Y. Bahadır Yıldız’ın, Nergis Abıyeva küratörlüğünde Quick Art Space’te gerçekleşen “İçimizde Müphem Boşluklar ve Girdaplar” sergisini konuştuk.