Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Yıldız Öztürk

Sosyoloji ve Sanat Yönetimi lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından “Türkiye Tarihinde Sergileme Politikaları ve Küratörlük Mesleği: Beral Madra Örneği” başlıklı teziyle Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi doktora programını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde ders verdi, atölye çalışmalarına katıldı. Eleştirel müzecilik, sergileme politikaları, küratörlük, kültüre erişim ve güvencesizlik konuları üzerine düşünüyor ve yazıyor.