Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Yıldız Öztürk

Sosyoloji Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından Sanat Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu. “Türkiye Tarihinde Sergileme Politikaları ve Küratörlük Mesleği: Beral Madra Örneği” başlıklı teziyle Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi doktora programını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde ders verdi, atölye çalışmalarına katıldı. Eleştirel müzecilik, queer feminist sergileme pratikleri, küratörlük, kültüre erişim, güvencesizlik ve ev içi emeği konuları üzerine yazıyor.