Connect with us

Ne arıyorsun?

Argonotlar

Zeynep Nur Ayanoğlu

Zeynep Nur Ayanoğlu mütercim tercüman, kültür girişimcisi ve iletişim danışmanı. “Karantina Belleği” ve “Kâğıttan Hayata” podcast serilerinin yanı sıra, artivizm çalışmaları kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi kayyım rektör protestolarında yer alan öğrencilerle “NedeNedeNedeN” başlıklı bir podcast serisi çekmiş, Zilberman Gallery’nin podcast serisi “Podium Zilberman”ı iki sezon boyunca (2020-2022) hazırlayıp sunmuştur. ADAS İstanbul’un desteğiyle, bağımsız sahnelerde sergilenen çağdaş tiyatro oyunlarını yönetmen ve oyuncularıyla ele aldıkları “İki Arada” isimli YouTube programının yaratıcılarındandır. 5harfliler için sanat söyleşileri yapar. On İkinci Ev, Türkland ve Fotoroman Kralı tiyatro oyunlarının iletişim danışmanlığını yürütür. Sanatçılara yurt içi ve yurt dışı kurumsal ve kişisel ilişkilerinde ve metin üretimi konusunda danışmanlık verir. Ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinliklerine katılır; iletişim danışmanlığı verdiği sanatçıların da katılımını sağlamak üzere fonlara başvurur ve fon sürecini yönetir. 2010’da Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünden sosyal bilimler metinleri çevirisi alanında uzmanlaşarak mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Çalışmaları’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Max Planck Enstitüsü Sosyokültürel Çeşitlilik Departmanı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Sanat galerileri için kataloglar çevirmekte, metin yazarlığı ve editörlük yapmaktadır. Çevirdiği kitaplar ve diğer işler için: linktr.ee/ayankizi